forbot
Кайман Производственная Группа, ООО (Егоза™)
PREMIUM_GOLD
+38 (098) 372-32-00
  • Кайман Производственная Группа, ООО (Егоза™)
  • Патенты и разработки

Патенты и разработки Кайман Производственная Группа, ООО (Егоза™)

КОНСТІТУЦІЯ УКРАЇНИ.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття 41. Об'єкти права інтелектуальної власності Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці. (Стаття 41 в редакції Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 ) Стаття 42. Законодавство України про інтелектуальну власність Відносини щодо створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України ( 1540-06 ) та спеціальним законодавством України.
Стаття 177. ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК. 1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. (Стаття 177 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ).

Описание

патенты и разработки Кайман Производственная Группа, ООО (Егоза™) Украина, ALL.BIZ: Украина